?به دعوت شورای اسلامی شهر کاخک ، جلسه بررسی مشکلات تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش کاخک ساعاتی پیش با حضور محمد صفایی نماینده مردم شهرستان های گناباد و بجستان ، حامد قربانی فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان و شهر کاخک و کارآفرینان و سرمایه گذاران این بخش در سالن اجتماعات شهرداری کاخک برگزار […]

?به دعوت شورای اسلامی شهر کاخک ، جلسه بررسی مشکلات تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش کاخک ساعاتی پیش با حضور محمد صفایی نماینده مردم شهرستان های گناباد و بجستان ، حامد قربانی فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان و شهر کاخک و کارآفرینان و سرمایه گذاران این بخش در سالن اجتماعات شهرداری کاخک برگزار گردید.
?در این جلسه تعدادی از کار آفرینان مشکلات اساسی خود را مطرح و مسئولین دستگاههای مرتبط پاسخگوی مشکلات فراروی آنان شدند.