چند تن از مددجویان بهزیستی با دریافت تسهیلات حمایتی سازمان بهزیستی نسبت به خرید دستگاههای جوجه کشی با تجهیز اولیه مکان توسط دهیاری روستا اقدام به طرح اشتغالزایی نموده اند که امروز بخشدار کاخ‌ک باتفاق روسای اداره بهزیستی گناباد و کاخک از این طرح بازدید نمودند. قابل ذکر است : این کارگاه ماهیانه توان تولید […]

چند تن از مددجویان بهزیستی با دریافت تسهیلات حمایتی سازمان بهزیستی نسبت به خرید دستگاههای جوجه کشی با تجهیز اولیه مکان توسط دهیاری روستا اقدام به طرح اشتغالزایی نموده اند که امروز بخشدار کاخ‌ک باتفاق روسای اداره بهزیستی گناباد و کاخک از این طرح بازدید نمودند. قابل ذکر است : این کارگاه ماهیانه توان تولید ۷۵۶ جوجه با سه دستگاه داشته و قابلیت جوجه کشی مرغ و بلدرچین و… را دارد.