این سوالیست که این روزها خیلی از شهروندان کاخکی بدنبال چرایی آن هستند که چرا آمار مبتلایان به کرونا در شهر کاخک از چندی قبل دیگر اعلام نمی شود. با وجود آنکه روزانه آمار مبتلایان به کرونا بصورت کلی ازسوی دانشگاه علوم پزشکی در سطح شهرستان اعلام می شود اما مشخص نیست که وضعیت شهرها […]

این سوالیست که این روزها خیلی از شهروندان کاخکی بدنبال چرایی آن هستند که چرا آمار مبتلایان به کرونا در شهر کاخک از چندی قبل دیگر اعلام نمی شود.
با وجود آنکه روزانه آمار مبتلایان به کرونا بصورت کلی ازسوی دانشگاه علوم پزشکی در سطح شهرستان اعلام می شود اما مشخص نیست که وضعیت شهرها و روستاهای تابعه این شهرستان در چه این اوضاعی از نظر انتشار این ویروس قرار دارد .
اکنون با وجود افزایش آمار مبتلایان به کوئید۱۹ در شهرستان و افزایش حضور گردشگران و زائران در شهر کاخک از یک سوء نگرانیهایی برای شهروندان مبنی بر شیوع گسترده ویروس فراهم گردیده است.
از سویی دیگر برخی شهروندان و گردشگران معتقدند شهر کاخک از نظر انتشار ویروس و آمار مبتلایان در وضعیت سفید قرار دارد و چندان توجهی به رعایت دستورالعملهای بهداشتی ندارند.
اما طبق تماس #کاخک_نیوز با روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اعلام گردید؛ علیرغم اعلام آمار مبتلایان شهرستان بصورت روزانه ، بزودی نقشه پراکندگی آمار مبتلایان کل شهرستان منتشر و به تفکیک هرمنطقه اعلام خواهدشد.اما بنا نیست آمار همه مناطق شهرستان بصورت جزئی روزانه اعلام گردد.

?حال اینکه تا به این لحظه مردم شهر کاخک نمی دانند که آیا آمار مبتلایان به کرونا در این شهر به عدد ۱۵ رسیده است یا از این تعداد فراتر رفته است ‌؟