? جلسه هماهنگی و بررسی مسائل و مشکلات حوزه اصناف کاخک عصر امروز با حضور رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان در محل شهرداری کاخک برگزار شد. ?در این جلسه آقای محمدحسین کامجو بعنوان نماینده امور اصناف کاخک معرفی شد و بر مطالبه گری امور اصناف و تامین تجهیزات […]

? جلسه هماهنگی و بررسی مسائل و مشکلات حوزه اصناف کاخک عصر امروز با حضور رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان در محل شهرداری کاخک برگزار شد.
?در این جلسه آقای محمدحسین کامجو بعنوان نماینده امور اصناف کاخک معرفی شد و بر مطالبه گری امور اصناف و تامین تجهیزات نمایندگی اصناف در کاخک توسط مرجع متبوع تاکید گردید.
?به گزارش #کاخک_نیوز مهندس ایزدی رئیس کمیسیون نظارت و رئیس اداره صمت شهرستان درخصوص مطالبه آن دسته از اصنافی که دربحران کرونا متضرر شده اند گفت؛ در راستای حمایت از اصناف شهرستان مواردی از جمله معافیت مالیاتی ،پرداخت تسهیلات ، بیمه تامین اجتماعی و قبوض خدماتی را در جهت جبران بخشی از زیان های اصناف پیشنهاد داده ایم که درصورت موافقت ، اصناف از حمایتهای پیشنهادی برخوردارخواهند شد.