مهندس علوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی روز گذشته ، باتفاق مسئولین شهر کاخک از مشکلات حوزه آب و فاضلاب شهر کاخک از نزدیک بازدید و درجریان مشکلات موجود قرار گرفت. به گزارش #کاخک_نیوز یکی ازمشکلات موجود در زمینه فاضلاب شهرکاخک مربوط به خیابان فرعی شریعتی و بخشی از شهرک شهید رجایی […]

مهندس علوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی روز گذشته ، باتفاق مسئولین شهر کاخک از مشکلات حوزه آب و فاضلاب شهر کاخک از نزدیک بازدید و درجریان مشکلات موجود قرار گرفت.
به گزارش #کاخک_نیوز یکی ازمشکلات موجود در زمینه فاضلاب شهرکاخک مربوط به خیابان فرعی شریعتی و بخشی از شهرک شهید رجایی می باشد که مورد بازدید و بررسی جهت حل مشکلات موجود قرارگرفت.
همچنین درخصوص خرید آب از قنوات توسط آبفا، مذاکرات و توافقاتی در سفر مهندس علوی به شهر کاخک صورت پذیرفته است .

مدیرعامل شرکت آبفای خراسان رضوی و هیئت همراه باتفاق مسئولین شهرکاخک در پایان جلسه خود ، در جوار گلزار شهدای گمنام شهر کاخک برای قرائت فاتحه حاضر و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.