بخشدار کاخک در گفتگوی خود با کاخک نیوز گفت: با مثبت شدن تست کرونای جوان ۳۴ ساله باید به این نتیجه رسید که ابتلا به این بیماری در همه سنین قابل سرایت است، لذا پیشگیری از ابتلای به این ویروس فقط مستلزم رعایت اصول بهداشتی فردی با فاصله گذاری اجتماعی است که رعایت این مسائل […]

بخشدار کاخک در گفتگوی خود با کاخک نیوز گفت: با مثبت شدن تست کرونای جوان ۳۴ ساله باید به این نتیجه رسید که ابتلا به این بیماری در همه سنین قابل سرایت است، لذا پیشگیری از ابتلای به این ویروس فقط مستلزم رعایت اصول بهداشتی فردی با فاصله گذاری اجتماعی است که رعایت این مسائل اخیراً کمرنگ تر شده است.
مرادی افزود ؛ متاسفانه برخی از متولیان برگزاری مراسمات عمومی بدون درنظر گرفتن دستورالعملهای بهداشتی اقدام به برگزاری مراسم تعزیه و نیز مراسم غیرضرور می نمایند که از این پس با برگزاری برنامه ها و مراسمات غیر ضرور که سلامت شهروندان را تهدید نماید بطور جد جلوگیری و با متولی برگزاری اینگونه مراسمات برخورد خواهدشد.
?دکتر نظرزاده رئیس مرکز بهداشت و سلامت جامعه شهید بهشتی نیز با ابراز نگرانی از افزایش آمار مبتلایان در کاخک نیز گفت: ورود مسافرین و بی توجهی برخی مردم و همچنین برگزاری برخی مراسم عمومی باعث شده تا به آمار مبتلایان افزوده شود، از این رو در صورت تکرار و عدم رعایت مسائل بهداشتی، شرایط حادتری در پیش خواهیم داشت .
وی افزود: تاکنون ۸مورد تست مثبت در کاخک شناسایی شده که از این تعداد ۴ مورد بستری و ۴ مورد نیز دوره نقاهت خود را در منزل می گذرانند. دکتر نظرزاده با اشاره به جمعیت سالمند کاخک به مسافرینی که به این شهر عزیمت نموده اند توصیه کرد تا در رعایت دستورالعملهای بهداشتی جدیت بیشتری داشته باشند.