فرمانده انتظامی شهرستان گناباد در خصوص آلودگی صوتی و مزاحمت خودروها و موتور سیکلت سوارها گفت: یکی از ماموریت ها و وظایف ویژه نیروی انتظامی برقراری نظم و امنیت و برخورد با هنجار شکنانی است که نظم و امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازند و مخل نظم و آسایش عمومی میشوند.. سرهنگ قربانعلی قربانی […]

فرمانده انتظامی شهرستان گناباد در خصوص آلودگی صوتی و مزاحمت خودروها و موتور سیکلت سوارها گفت: یکی از ماموریت ها و وظایف ویژه نیروی انتظامی برقراری نظم و امنیت و برخورد با هنجار شکنانی است که نظم و امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازند و مخل نظم و آسایش عمومی میشوند..

سرهنگ قربانعلی قربانی ادامه داد: برای برقراری امنیت و آرامش در سطح شهر بر اساس ماده 29 این نامه هوای پاک استناد مقررات راهور ناجا با خودروها موتور سیکلت ها یی که آلودگی صوتی ایجاد می‌کنند برابر قانون برخورد می‌شود

وی افزود:
این طرح در 48ساعت گذشته به مرحله اجرا گذاشته شد و مأموران پليس با خودروهايي كه نسبت به توليد صداي ناهنجار و غير متعارف و بلند كردن صداي ضبط خود ايجاد مزاحمت براي شهروندان داشتند تعداد 30 دستگاه موتور سیکلت و 7خودرو اعمال قانون و در پارکینگ توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گناباد در خاتمه اظهار داشت سامانه 110 پل ارتباطی مردم با پلیس است که بطور شبانه روزی پاسخگو میباشد.