?مرادی بخشدار کاخک با اشاره به برگزاری دهمین جشنواره مسابقه کتابخوانی رضوی به خبرنگار کاخک نیوز گفت : فرهنگ مطالعه کتاب و کتابخوانی در بین مردم بخش کاخک بخصوص قشر جوان از اهمیت بالایی برخوردار است که با وجود سه کتابخانه فعال در بخش کاخک این فرهنگ ارزش و اهمیت خود را همچنان حفظ کرده […]

?مرادی بخشدار کاخک با اشاره به برگزاری دهمین جشنواره مسابقه کتابخوانی رضوی به خبرنگار کاخک نیوز گفت : فرهنگ مطالعه کتاب و کتابخوانی در بین مردم بخش کاخک بخصوص قشر جوان از اهمیت بالایی برخوردار است که با وجود سه کتابخانه فعال در بخش کاخک این فرهنگ ارزش و اهمیت خود را همچنان حفظ کرده است.
وی از مردم بخش کاخک بخصوص جوانان و نوجوانان خواست تا با شرکت در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ضمن آشنایی بیشتر با معارف و سیره رضوی و افزایش سرانه مطالعه خود گامی موثر در حفظ و ارتقاء فرهنگ کتابخوانی نیز بردارند.
مرادی با تاکید بر موضوع مطالعه افزود؛ مطالعه راهی است بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای خداداد انسان و آموزش علوم و فنونی که انسان را در مسیر رشد و تکامل راهنمایی می کند ، لذا همه باید در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تلاش نماییم.