#حوادث بی احتیاطی یکدستگاه خودروی سواری در ساعاتی قبل منجر به واژگونی یکدستگاه خودروی وانت مزدا در محور کاخک کریمو گردید. به گزارش #کاخک_نیوز بر اساس گزارشات شاهدان عینی ،در اثرحواس پرتی راننده خودروی سواری که از کاخک به سمت کریمو درحرکت بود باعث وقوع این اتفاق گردید که با هوشیاری راننده مزدا از وقوع […]

#حوادث
بی احتیاطی یکدستگاه خودروی سواری در ساعاتی قبل منجر به واژگونی یکدستگاه خودروی وانت مزدا در محور کاخک کریمو گردید.
به گزارش #کاخک_نیوز بر اساس گزارشات شاهدان عینی ،در اثرحواس پرتی راننده خودروی سواری که از کاخک به سمت کریمو درحرکت بود باعث وقوع این اتفاق گردید که با هوشیاری راننده مزدا از وقوع حادثه رخ به رخ جلوگیری و به ناچار خودروی مزدا در برخورد با کوه واژگون شد .خوشبختانه با اعلام حادثه به اورژانس ۱۱۵ حال عمومی دومصدوم خودروی مزدا مساعد و رضایت بخش است.
قابل ذکر است این حادثه دومین واژگونی خودرو درطول هفته جاری در محور کوهستانی کاخک_کریمو است.