🌷منظره چشم نواز بولوار آبشار که چشم هر بیننده و رهگذری را در این روزهای بهاری به خود خیره میکند. 🔸خیلیا هرسال این منظره و امثال آن را در شهر گردشگری کاخک به تصویرکشیده و با آن یادگار تصویری به ثبت می رسانند. 📸 #صبا_کاخک


🌷منظره چشم نواز بولوار آبشار که چشم هر بیننده و رهگذری را در این روزهای بهاری به خود خیره میکند.

🔸خیلیا هرسال این منظره و امثال آن را در شهر گردشگری کاخک به تصویرکشیده و با آن یادگار تصویری به ثبت می رسانند.
📸 #صبا_کاخک