?منظره چشم نواز بولوار آبشار که چشم هر بیننده و رهگذری را در این روزهای بهاری به خود خیره میکند. ?خیلیا هرسال این منظره و امثال آن را در شهر گردشگری کاخک به تصویرکشیده و با آن یادگار تصویری به ثبت می رسانند. ? #صبا_کاخک


?منظره چشم نواز بولوار آبشار که چشم هر بیننده و رهگذری را در این روزهای بهاری به خود خیره میکند.

?خیلیا هرسال این منظره و امثال آن را در شهر گردشگری کاخک به تصویرکشیده و با آن یادگار تصویری به ثبت می رسانند.
? #صبا_کاخک