بخشدار کاخک در گفتگو با کاخک نیوز از رئيس و پرسنل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گناباد به منظور اقدامات بهنگام و شايسته در خصوص بهسازي و ایمن سازی راه های تحت پوشش بخش کاخک بخصوص راههای روستایی این بخش تقدير و تشكر نمود. به گزارش کاخک نیوز ، با توجه […]

بخشدار کاخک در گفتگو با کاخک نیوز از رئيس و پرسنل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گناباد به منظور اقدامات بهنگام و شايسته در خصوص بهسازي و ایمن سازی راه های تحت پوشش بخش کاخک بخصوص راههای روستایی این بخش تقدير و تشكر نمود.
به گزارش کاخک نیوز ، با توجه به اقدامات گسترده راهداران اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گناباد در خصوص بهسازي و ایمن سازی راه ها با مديريت ثمر بخش مهندس گنجعلی در اين شهرستان ، حسین مرادی بخشدار کاخک از زحمات و تلاش هاي رئیس اداره راهداری و کارکنان سخت کوش آن مجموعه تشكر و قدرداني نمود.
گفتني است اقدامات گسترده ای در خصوص ایمن سازی راهها و همچنین تسطیح و تیغ زنی محورهای ارتباطی روستایی توسط آن اداره در بخش کاخک به اجرا در آمده است.