طی ده روز گذشته با توجه به مناسب شدن هوا و فصل بهار و افزایش امورات کشاورزی و عبور و مرورهای شهری و روستایی 5مصدوم تصادفی در شهر کاخک به علل مختلف دچار صدمه و مصدومیت شده اند که نسبت به ماه های قبل افزایش چشمگیری داشته است که از این میان ۳مصدوم نوجوان بوده […]

طی ده روز گذشته با توجه به مناسب شدن هوا و فصل بهار و افزایش امورات کشاورزی و عبور و مرورهای شهری و روستایی 5مصدوم تصادفی در شهر کاخک به علل مختلف دچار صدمه و مصدومیت شده اند که نسبت به ماه های قبل افزایش چشمگیری داشته است که از این میان ۳مصدوم نوجوان بوده اند که شایسته است والدین محترم ملاحظات لازم و اقدامات پیشگیری را انجام دهند تا شاهد حوادث تلخ تر و ناگوارتر نباشیم .

با تقدیم احترام
مسئول پایگاه اورژانس 115 کاخک