?به مناسبت گرامیداشت روز معلم، شهرداری و شورای اسلامی کاخک به پاس بزرگداشت این روز از حجه الاسلام خاکشور امام جمعه کاخک بعنوان یک فرهنگی قدردانی و از اساتید و مدیریت حوزه علمیه حسنیه و خانم علایی نیز تقدیر نمودند. شورای شهر همچنین در جلسه شورای قنوات از آقای علی طالب الحق فرهنگی بازنشسته تقدیر […]

?به مناسبت گرامیداشت روز معلم، شهرداری و شورای اسلامی کاخک به پاس بزرگداشت این روز از حجه الاسلام خاکشور امام جمعه کاخک بعنوان یک فرهنگی قدردانی و از اساتید و مدیریت حوزه علمیه حسنیه و خانم علایی نیز تقدیر نمودند.
شورای شهر همچنین در جلسه شورای قنوات از آقای علی طالب الحق فرهنگی بازنشسته تقدیر نمودند.
?در جلسه شورای اسلامی شهر کاخک نیز امام جمعه ، بخشدار وشهردار کاخک هم به مناسبت گرامیداشت روز شوراها از تلاشهای مستمر اعضای شورای شهر کاخک قدردانی نمودند.