? باتوجه به سابقه ۸۰ ساله شهرداری در حق شهرداری کاخک اجحاف شده است. ? در خصوص جاده زیارت که در چندسال گذشته مصوب شد فقط دو کیلومتر از مسیر راه ازسمت کاخک نهالکاری شد ولی از طرف گناباد کاری انجام نشد. ?جاده کاخک گناباد نیازمند دو بانده شدن هست، رونق گناباد منوط به توجه […]

? باتوجه به سابقه ۸۰ ساله شهرداری در حق شهرداری کاخک اجحاف شده است.
? در خصوص جاده زیارت که در چندسال گذشته مصوب شد فقط دو کیلومتر از مسیر راه ازسمت کاخک نهالکاری شد ولی از طرف گناباد کاری انجام نشد.
?جاده کاخک گناباد نیازمند دو بانده شدن هست،
رونق گناباد منوط به توجه ویژه به کاخک است.
?باتوجه به نبود چاه عمیق بودجه تخصیصی به قنوات کاخک ناچیز است.
?عواید جرائم رانندگی به کاخک چندان دیده نمی شود.
?دوربرگردان گناباد تاکنون نارضایتی های زیادی داشته است.
با وجود دوربرگردان و افزایش طول مسیر راه بسیاری از مسافرین از آمدن به کاخک منصرف می شوند
?سه راهی استاد به کاخک در حاشیه جاده سنتو از حالت فعلی باید در بیاید تا مسافرین به کاخک بیایند.
بیشتر مصوبات فقط روی کاغذ می ماند ولی اجرایی نمی شود.
?توسعه شهرستان و کاخک نیازمند همدلی همه جانبه است.
✍ غلامی کاخک نیوز