?۱۵ سال خشکسالی داشتیم امسال با وجود آب مناسب از طرف جهاد کشاورزی اقدامات چندانی در بخش کشاورزی نشده و کشاورزان غافلگیر شدند. ?اسکان اضطراری در زمان بحران در شهر کاخک وجود ندارد و از طریق ستاد مدیریت بحران باید این مهم جدی گرفته شود. ?قول احداث اردوگاه کاخک با توجه به قول مساعد مسئولین […]

?۱۵ سال خشکسالی داشتیم امسال با وجود آب مناسب از طرف جهاد کشاورزی اقدامات چندانی در بخش کشاورزی نشده و کشاورزان غافلگیر شدند.
?اسکان اضطراری در زمان بحران در شهر کاخک وجود ندارد و از طریق ستاد مدیریت بحران باید این مهم جدی گرفته شود.
?قول احداث اردوگاه کاخک با توجه به قول مساعد مسئولین به جایی نرسیده است.
?آمایش سرزمینی در سطح شهرستان مسکوت مانده و باید صورت بگیرد و در کاخک مشکل ساز شده است.
?بازنگری حوزه آبخیز قنات قصبه درکاخک مشکل شده است.
جواب استعلامات باید در گناباد داده شود که متاسفانه به مرکز استان ارجاع میشود.
? از زمانی که موضوع صدور پروانه ها از شهرداری به اتاق اصناف واگذارشده ، کسبه و بازاریان با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند و از پرداخت عوارض و… و رفت و آمد به مرکز شهرستان و اتاق اصناف گلایه دارند. هیچ یک از این پرداختی ها نیز به کاخک نمیرسد.
?پل های مسیر راه کاخک گناباد نیازمند ترمیم است.
?با توجه  به استعداد ها و  پتانسیل زیاد ورزشی موضوع تربیت بدنی در کجای این شهر دیده شده است؟ بجز وجود یک سالن ورزشی هیچ چیزی وجود ندارد.
✍غلامی کاخک نیوز