🔹۱۵ سال خشکسالی داشتیم امسال با وجود آب مناسب از طرف جهاد کشاورزی اقدامات چندانی در بخش کشاورزی نشده و کشاورزان غافلگیر شدند. 🔹اسکان اضطراری در زمان بحران در شهر کاخک وجود ندارد و از طریق ستاد مدیریت بحران باید این مهم جدی گرفته شود. 🔹قول احداث اردوگاه کاخک با توجه به قول مساعد مسئولین […]

🔹۱۵ سال خشکسالی داشتیم امسال با وجود آب مناسب از طرف جهاد کشاورزی اقدامات چندانی در بخش کشاورزی نشده و کشاورزان غافلگیر شدند.
🔹اسکان اضطراری در زمان بحران در شهر کاخک وجود ندارد و از طریق ستاد مدیریت بحران باید این مهم جدی گرفته شود.
🔹قول احداث اردوگاه کاخک با توجه به قول مساعد مسئولین به جایی نرسیده است.
🔹آمایش سرزمینی در سطح شهرستان مسکوت مانده و باید صورت بگیرد و در کاخک مشکل ساز شده است.
🔹بازنگری حوزه آبخیز قنات قصبه درکاخک مشکل شده است.
جواب استعلامات باید در گناباد داده شود که متاسفانه به مرکز استان ارجاع میشود.
🔹 از زمانی که موضوع صدور پروانه ها از شهرداری به اتاق اصناف واگذارشده ، کسبه و بازاریان با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند و از پرداخت عوارض و… و رفت و آمد به مرکز شهرستان و اتاق اصناف گلایه دارند. هیچ یک از این پرداختی ها نیز به کاخک نمیرسد.
🔹پل های مسیر راه کاخک گناباد نیازمند ترمیم است.
🔹با توجه  به استعداد ها و  پتانسیل زیاد ورزشی موضوع تربیت بدنی در کجای این شهر دیده شده است؟ بجز وجود یک سالن ورزشی هیچ چیزی وجود ندارد.
✍غلامی کاخک نیوز