?نیاز داریم دولت نگاه ویژه ای به اعتبارات شهرداری های کوچک داشته باشد، در دوسال گذشته کمترین تخصیص را داشته ایم. ?طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز نیازمند تخصیص اعتبار است. ? در قدیم ۱۷ رشته قنات داشته ایم بوده که امروزه به ۷ قنات کاهش پیدا کرده است. ?دیمه زارها در گذشته در […]

?نیاز داریم دولت نگاه ویژه ای به اعتبارات شهرداری های کوچک داشته باشد، در دوسال گذشته کمترین تخصیص را داشته ایم.
?طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز نیازمند تخصیص اعتبار است.
? در قدیم ۱۷ رشته قنات داشته ایم بوده که امروزه به ۷ قنات کاهش پیدا کرده است.
?دیمه زارها در گذشته در اختیار مردم بوده و فضای سبز را احیاء و اقتصاد خانواده را تامین میکرده اند امروزه منابع طبیعی آنها را سند زده و مردم را محروم‌کرده اند که این مسئله نیازمند بازبینی هست.
?راه کاخک به کارشک نیازمند اعتبار و اقدام است .
?جلسات کمیسیون ماده ۵ نیازمند تصویب اداره راه و شهرسازی است و کمک شایانی خواهد شد .
?گناباد جزء ۶ شهرستان ستاد باز آفرینی بوده که اگر مصوب شود تحقق اهداف آن بهترین آورده را برای شهرداری ها خواهد داشت.
?بهسازی کمربند امامزاده باید دیده شود،
?طرح ژئو پارک گردشگری نیازمند احیاء است .
?در بحث کرونا با کارهایی که در شهر انجام شد کاخک پاک ماند ، تولید ماسک و گان های بیمارستانی خوب بود و حتی نیاز شهرستان راهم براورده کرد و مشکل لوازم بهداشتی نداشتیم.
?تاکنون ۵۰ دانش اموز نیازمند شناسایی شده و برای انها از طرف خیرین و انجمن اولیا و مربیان به مبلغ ۲۳میلیون و ۶۵۰ هزار تومان البسه و… تحویل شد.
?شغلهایی در کاخک بخاطر کرونا با مشکلاتی مواجه شد. بازاریان در جهت قطع انتقال زنجیره کرونا کمک کردند ولی خسارت دیدند.
?سرعت پایین اینترنت در کاخک خسته کننده شده است.
 باتوجه به اینکه درسهای دانش اموزان بصورت مجازی شده گلایه های زیادی از سرعت پایین اینترنت وجود دارد.
?در مدرسه ثامن بالای ۸۵ درصد از دانش اموزان و ۱۰۰ درصد همکاران دراموزش مجازی حضور دارند.
?دانش اموزان روستایی بخاطر مشکلات اینترنت برای ادامه تحشیل بصورت مجازی واقعا مشکل دارند و ممکن است بصورت موقت در شهرستان ساکن شوند.
?اکثر روستائیان بخاطر استفاده از خدمات روستایی در روستا سرشماری شده و در شهر ساکن هستند و راه و شهرسازی در بحث توسعه شهر، آمار منازل را بیشتر از آمار جمعیت فعلی میداند.
✍ غلامی کاخک نیوز