?صبح امروز فرماندار شهرستان گناباد باتفاق جمعی از مسئولین ، از گلخانه شهرداری کاخک بازدید و به مناسبت هفته کار و کارگر به نمایندگی از کارگران شهرداری از دو نیروی انسانی فعال در گلخانه تقدیر نمودند. ? دوسال است که خزانه گلخانه شهرداری کاخک نیاز شهرداری را به گل و گیاهان زینتی و… برای سطح […]

?صبح امروز فرماندار شهرستان گناباد باتفاق جمعی از مسئولین ، از گلخانه شهرداری کاخک بازدید و به مناسبت هفته کار و کارگر به نمایندگی از کارگران شهرداری از دو نیروی انسانی فعال در گلخانه تقدیر نمودند.
? دوسال است که خزانه گلخانه شهرداری کاخک نیاز شهرداری را به گل و گیاهان زینتی و… برای سطح شهر تامین کرده بطوریکه حتی توان فروش انواع گل و گیاه را به سایر بخشها دارد.

قربانی فرماندار گناباد همچنین از استخر در حال احداث ذخیره آب شهرداری نیز بازدید و قول مساعد جهت کمک به این پروژه داد.