از همال سال اول، بنا به درخواست مردم شریف کاخک، بنایی پیگیری های خود را برای احداث میدان ورودی کاخک انجام می دهد. شاید جالب نباشد، ولی هفت دیدار با مدیران راه و شهرسازی کشور و استان برگزار می کند. خلاصه اعتبار اختصاص می یابد، و سه بار به مناقصه می رود و پیمانکار مشخص […]

از همال سال اول، بنا به درخواست مردم شریف کاخک، بنایی پیگیری های خود را برای احداث میدان ورودی کاخک انجام می دهد. شاید جالب نباشد، ولی هفت دیدار با مدیران راه و شهرسازی کشور و استان برگزار می کند.

خلاصه اعتبار اختصاص می یابد، و سه بار به مناقصه می رود و پیمانکار مشخص نمی شود، پیگیری ها ادامه می یابد و در نهایت چند روز قبل پیمانکار جدید مشخص شد و پیمانکار با یک میلیارد و دویست میلیون تومان کار خود را از همین هفته شروع می کند./نماینده