⭕️ بهترین عیدی شهرداری به مردم در نوروز امسال بهره برداری از میدان بی نام کاخک در تقاطع بولوار کشاورز و هفت تیر بود، علاوه بر بارشهای خوب امسال ، نصب المان های متنوع و گل کاری های سطح شهر همه نوید بخش سالی نیکو و پرخیر و برکت بود. اما میهمان ناخوانده نوروز امسال […]

⭕️ بهترین عیدی شهرداری به مردم در نوروز امسال بهره برداری از میدان بی نام کاخک در تقاطع بولوار کشاورز و هفت تیر بود، علاوه بر بارشهای خوب امسال ، نصب المان های متنوع و گل کاری های سطح شهر همه نوید بخش سالی نیکو و پرخیر و برکت بود. اما میهمان ناخوانده نوروز امسال (کرونا) باعث شد این عیدی ها تا حدودی از انظار دوربماند اما کرونا نمیداند که زود آمده است و زودتر از پایان فصل بهار باید رخت بربندد .
اکنون صحبت از زیبایی هاست، میدان جدیدالتاسیس که در تصویر مشاهده می کنید انصافاً در شب و روز جلوه خاصی به ورودی این شهر بخشیده است بطوریکه قبلاً هم رضایتمندی عمومی را در همین کانال گفته ایم ، اما این میدان که در مرکز پیاده روی و ورزشهای عمومی قرار گرفته علاوه بر زیباسازی آن نیازمند فراهم نمودن امکانات رفاهی نظیر آبنما و مبلمان شهری است که تاثیر آن میتواند جمعیتی را برای تفریح و گذران اوقات جذب خود نماید.
البته باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که در نامگذاری این میدان و سایر خیابانهای جدیدالتاسیس نباید از نامداران شهر کاخک غافل شد.
✍ غلامی کاخک نیوز