مهندس بنایی روز گذشته در بازدیدی که به اتفاق بخشدار ، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از استخر سرپوشیده شهر کاخک داشت به خبرنگار کاخک نیوز گفت ؛ بنا به قول مدیرکل سازمان نوسازی مدارس با توجه به توانمندی پیمانکار ، این پروژه بزرگ درشهریورماه سالجاری همزمان با گرامیداشت هفته دولت افتتاح و آماده […]

مهندس بنایی روز گذشته در بازدیدی که به اتفاق بخشدار ، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از استخر سرپوشیده شهر کاخک داشت به خبرنگار کاخک نیوز گفت ؛ بنا به قول مدیرکل سازمان نوسازی مدارس با توجه به توانمندی پیمانکار ، این پروژه بزرگ درشهریورماه سالجاری همزمان با گرامیداشت هفته دولت افتتاح و آماده بهره برداری خواهد شد.