? بازدید مهندس بنایی نماینده شهرستان روز گذشته پس از بازدید از پروژه استخر شنای سرپوشیده کاخک از پروژه احداث استخر ذخیره آبهای سطحی شهر کاخک در حاشیه پارک ۳۰ هکتاری شهرداری نیز بازدید کرد این استخر بزرگ از نوع ژئوممبران با گنجایش ۴۲۰۰۰ مترمکعب آب توسط شهرداری کاخک در دست اجراست که پس از […]

? بازدید مهندس بنایی نماینده شهرستان روز گذشته پس از بازدید از پروژه استخر شنای سرپوشیده کاخک از پروژه احداث استخر ذخیره آبهای سطحی شهر کاخک در حاشیه پارک ۳۰ هکتاری شهرداری نیز بازدید کرد
این استخر بزرگ از نوع ژئوممبران با گنجایش ۴۲۰۰۰ مترمکعب آب توسط شهرداری کاخک در دست اجراست که پس از تکمیل از هدر رفت آبهای سطحی جلوگیری خواهد نمود.
وی همچنین باتفاق بخشدار ، شهردار و رئیس شورای شهر کاخک از کارگاههای خوداشتغالی و تولید ماسک بانوان در موسسه خیریه الزهرا (س) نیز بازدید نمود.