#صرفا_جهت_اطلاع در یکی از روستاهای محروم که این هفته برای تهیه خبر رفتم به دنبال پیرمردی که از قدیم میشناسمش گشتم که وی را در دامنه کوه این روستا با همسرش در حال چرای گوسفندان دیدم. پیرمرد دوست داشتنی که سالهای گذشته برای تهیه مایحتاج خود با موتور به شهر کاخک می آمد امروزه با […]

#صرفا_جهت_اطلاع
در یکی از روستاهای محروم که این هفته برای تهیه خبر رفتم به دنبال پیرمردی که از قدیم میشناسمش گشتم که وی را در دامنه کوه این روستا با همسرش در حال چرای گوسفندان دیدم. پیرمرد دوست داشتنی که سالهای گذشته برای تهیه مایحتاج خود با موتور به شهر کاخک می آمد امروزه با کهولت سن دیگر قادر نیست که با موتور رانندگی کند.او در روستای فاقد امکانات مانده و فقط با کار کشاورزی و دامداری گذران زندگی خویش میکند ، از صحبتهایش و نحوه راه رفتنش فهمیدم که مدتهاست با درد پا دست وپنجه نرم میکند. از او خواستم که برای رفتن به دنبال دام و کشاورزی از الاغ استفاده کند که اتفاقاً تنها نیاز رفاهی این پیرمرد به چهارپا (الاغ) بود، گرچه او بعلت نداشتن و نبود وسیله نقلیه در روستا توان بیرون رفتن از آنجا را ندارد اما میگفت اگر الاغ فروشی باشد برای سهولت کارهایش خریداری میکند.
حالا اگر کسی چهارپای فروشی سراغ داشت به من اطلاع دهد تا برای این بنده خدا خریداری کنیم ، بخدا این کار عین ثواب است‌.