اطلاعیه آستان مقدس امامزاده (ع)
اطلاعیه آستان مقدس امامزاده (ع)

پیرو خبر منتشر شده قبلی مبنی بر پیش فروش تعداد محدودی قبر در صحن امامزاده سلطان محمد عابد (ع) ، مجدداً به اطلاع همشهریان گرامی میرساند؛ ازتعداد قبور پیش فروش شده تعدادی دیگر وجود دارد که متقاضیان گرامی می توانند تا پایان ماه جاری (قبل از اجرای همسان سازی قبور) تقاضای خود را به دفتر […]

پیرو خبر منتشر شده قبلی مبنی بر پیش فروش تعداد محدودی قبر در صحن امامزاده سلطان محمد عابد (ع) ، مجدداً به اطلاع همشهریان گرامی میرساند؛ ازتعداد قبور پیش فروش شده تعدادی دیگر وجود دارد که متقاضیان گرامی می توانند تا پایان ماه جاری (قبل از اجرای همسان سازی قبور) تقاضای خود را به دفتر مدیریت اجرایی آستان مقدس امامزاده (ع) ارائه نمایند.
ضمناً قبرهای پیش فروش شده در صحن ضلع جنوب شرقی امامزاده (ع) در محدوده گلزار شهدا می باشد.