?جمعی از مسئولین کاخک شب گذشته ضمن بازدید از اقدامات قرارگاه شهید حاج قاسم سلیمانی از تلاش مستمرکارکنان آن قرارگاه در جهت حفظ سلامت مردم در برابر انتشار ویروس کرونا قدردانی نمودند. این قرارگاه از ابتدای پدیدار شدن ویروس کرونا در شهر کاخک بصورت مردمی آغاز بکار نموده و با جلب کمکهای خیرین تاکنون توانسته […]

?جمعی از مسئولین کاخک شب گذشته ضمن بازدید از اقدامات قرارگاه شهید حاج قاسم سلیمانی از تلاش مستمرکارکنان آن قرارگاه در جهت حفظ سلامت مردم در برابر انتشار ویروس کرونا قدردانی نمودند.
این قرارگاه از ابتدای پدیدار شدن ویروس کرونا در شهر کاخک بصورت مردمی آغاز بکار نموده و با جلب کمکهای خیرین تاکنون توانسته است دهها بار تمام معابر سطح شهر کاخک و تعدادی از روستاهای بخش را ضدعفونی نماید و نسبت به توزیع پکهای بهداشتی در سطح بخش و همچنین توزیع بسته های غذایی بین نیازمندان اقدام نموده است .