پیرو مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله ویروس کرونا وشورای تامین شهرستان و همچنین الزامات اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در خصوص تعطیلی اصناف غیر ضروری طی روز های دهم ویازدهم فروردين علیرغم ارشادات وتذکرات قبلی پنج واحد صنفی متخلف با حضور بازرسین اداره صمت، اتاق اصناف توسط ماموران محترم اماکن نیروی انتظامی درسطح شهر گناباد […]

پیرو مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله ویروس کرونا وشورای تامین شهرستان و همچنین الزامات اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در خصوص تعطیلی اصناف غیر ضروری طی روز های دهم ویازدهم فروردين علیرغم ارشادات وتذکرات قبلی پنج واحد صنفی متخلف با حضور بازرسین اداره صمت، اتاق اصناف توسط ماموران محترم اماکن نیروی انتظامی درسطح شهر گناباد و کاخک پلمپ شدند.