?بارندگی شدید بامداد امروز باعث جاری شدن سیلاب در رودخانه های فصلی روستاهای سنو وحومه شده است و هم اکنون رودخانه سنو،کیساب سنو، دره نخاب و رودخانه روستای گوهردشت سیلابی می باشد. از رانندگان محترمی که دراین مسیرها تردد می کنند با احتیاط برانند در تقاطع رود خانه ها به جاده اصلی سیلاب شدیدی جاریست […]

?بارندگی شدید بامداد امروز باعث جاری شدن سیلاب در رودخانه های فصلی روستاهای سنو وحومه شده است
و هم اکنون رودخانه سنو،کیساب سنو، دره نخاب و رودخانه روستای گوهردشت سیلابی می باشد. از رانندگان محترمی که دراین مسیرها تردد می کنند با احتیاط برانند در تقاطع رود خانه ها به جاده اصلی سیلاب شدیدی جاریست و روسوبات رفت امد را با مشکل مواجه کرده است.
#خبرنگار_محله نبی زاده