#اطلاعیه_مهم از فردا صبح (دوشنبه ۱۱ فروردین ماه) در کلیه ورودیهای شهر کاخک محدودیتهای شدید ترافیکی اعمال میشود. به گزارش #کاخک_نیوز درجلسه ای که امروز صبح درمحل بخشداری برگزارشد مقررشد؛ ورودی سمت گناباد درمحل ناحیه صنعتی باهمکاری شهرداری،نیروی انتظامی،حوزه مقاومت بسیج،محدویت هایی اعمال شود. براساس مصوبه امروز بجز ساکنین کاخک وروستاهای مجاوراز تردد سایرین جلوگیری […]

#اطلاعیه_مهم

از فردا صبح (دوشنبه ۱۱ فروردین ماه) در کلیه ورودیهای شهر کاخک محدودیتهای شدید ترافیکی اعمال میشود.
به گزارش #کاخک_نیوز درجلسه ای که امروز صبح درمحل بخشداری برگزارشد مقررشد؛
ورودی سمت گناباد درمحل ناحیه صنعتی باهمکاری شهرداری،نیروی انتظامی،حوزه مقاومت بسیج،محدویت هایی اعمال شود.
براساس مصوبه امروز بجز ساکنین کاخک وروستاهای مجاوراز تردد سایرین جلوگیری به عمل خواهد آمد.(از عصر امروز نیروها مستقر شدند.)

محور کاخک کریمو در محل شرکت آب معدنی سابق باهمکاری بخشداری، حوزه مقاومت بسیج،دهیاری کلاته نو

ورودی استاد باهمکاری بخشداری کاخک،حوزه مقاومت بسیج،دهیاری کلاته شیخی ومرغش

ورودی کلات باهمکاری بخشداری، حوزه مقاومت بسیج، ستاد همیار موسسه فرهنگی صبا

ورودیهای کلیه روستاها وآبادیها ومناطق گردشگری وییلاقی در کل سطح بخش با محدودیت شدید آمد وشد مواجه خواهدبود.