طبق اطلاع رسانی قبلی و مطابق آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی از ساعاتی پیش تا به الان در ارتفاعات کاخک و محور کاخک کریمو شاهد بارش‌های #_فوق_سنگین هستیم توصیه می‌کنیم به هموطنان حتی الامکان از این مسیر امشب تردد نکنند، نیروهای امدادی بجاست آمادگی کامل جهت هرگونه حوادث احتمالی را داشته باشند

طبق اطلاع رسانی قبلی و مطابق آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی از ساعاتی پیش تا به الان در ارتفاعات کاخک و محور کاخک کریمو شاهد بارش‌های #_فوق_سنگین هستیم توصیه می‌کنیم به هموطنان حتی الامکان از این مسیر امشب تردد نکنند، نیروهای امدادی بجاست آمادگی کامل جهت هرگونه حوادث احتمالی را داشته باشند