?ایستگاه تب سنجی و ضدعفونی خودروهای ورودی به کاخک توسط ستاد همیار جامعه هنرمندان باهمکاری شهرداری کاخک در میدان امام رضا (ع) راه اندازی گردید . با شیوع ویروس کرونا، با ورود مسافرین به شهر کاخک حال عمومی آنان کنترل و سپس اجازه ورود به منطقه داده خواهد شد. در صورت مشاهده مورد مشکوک ناشی […]

?ایستگاه تب سنجی و ضدعفونی خودروهای ورودی به کاخک توسط ستاد همیار جامعه هنرمندان باهمکاری شهرداری کاخک در میدان امام رضا (ع) راه اندازی گردید .
با شیوع ویروس کرونا، با ورود مسافرین به شهر کاخک حال عمومی آنان کنترل و سپس اجازه ورود به منطقه داده خواهد شد. در صورت مشاهده مورد مشکوک ناشی از تب بالا مراتب سریعا به اورژانس و نزدیکترین مرکز درمانی اعلام میگردد.