بالاخره عملیات احداث میدانی که از محرم سال گذشته استارت خورد و بعلت مشکلات فنی اجرای آن متوقف شد ، با وعده مهندس افتخاری نسب در معارفه خود در اسفند ماه مبنی بر تکمیل احداث این میدان تا آغاز سال جدید، شب گذشته با اتمام آسفالت میدان ، روشنایی آن و لچکی های اطراف نیز […]

بالاخره عملیات احداث میدانی که از محرم سال گذشته استارت خورد و بعلت مشکلات فنی اجرای آن متوقف شد ، با وعده مهندس افتخاری نسب در معارفه خود در اسفند ماه مبنی بر تکمیل احداث این میدان تا آغاز سال جدید،
شب گذشته با اتمام آسفالت میدان ، روشنایی آن و لچکی های اطراف نیز انجام و از امروز فضای سبز آن اجرا میگردد.
? براستی که با تلاش سختکوشان شهرداری وفای به عهد شد . دستمریزاد…