بسم رب الشهداء والصدیقین ⭕️ کار های خدا را می بینید؟؟؟سنگ قبری که سالها پدر شهید بر روی آن اشک ریخت از زیر خاک درآمد روز گذشته هنگام آماده کردن قبر مرحوم سید حجی اکرامی پدر اولین شهید کاخک شهید سید حسین اکرامی در امامزاده کاخک و خارج از قبرستان ، بعد از اینکه بیل […]

بسم رب الشهداء والصدیقین
⭕️ کار های خدا را می بینید؟؟؟سنگ قبری که سالها پدر شهید بر روی آن اشک ریخت از زیر خاک درآمد

روز گذشته هنگام آماده کردن قبر مرحوم سید حجی اکرامی پدر اولین شهید کاخک شهید سید حسین اکرامی در امامزاده کاخک و خارج از قبرستان ، بعد از اینکه بیل مکانیکی مقداری خاک برمیدارد ، سنگ لوح قدیم فرزند شهیدش که سال ها پیش تعویض و قبور شهدا بازسازی شده بود ، دقیقا در همین محل از خاک بیرون می آید و این پدر، باعث شد نام شهید دوباره بر زبان ها جاری شود…
در حقیقت پدر شهید از تهران با دعوت فرزندش ، فقط و فقط بخاطر این جمله طلبیده شد:
#شهدا را یاد کنید ولو با ذکر صلواتی
و پدر این شهید در جایی دفن میشود که سنگ لوح قبلی فرزند شهیدش در آنجا پیدا شده است.ضمن انکه بنا به گفته یکی از بستگان ایشان مرحوم چند شب قبل از فوتش فرزند شهیدش را درخواب دیده که موضوع خواب وی به حقیقت پیوسته است.