دکتر نظر زاده رئیس مرکز جامعه سلامت شهید بهشتی کاخک در گفتگو با #کاخک_نیوز گفت ؛ برخی مردم تصورشان این است که بخش کاخک به شهر و چند روستای اطراف اتلاق می شود و با اعلام موضوع مشاهده تست مثبت در بخش کاخک در فضای مجازی ، گاهاً این اضطراب در بیماران مراجعه کننده به […]

دکتر نظر زاده رئیس مرکز جامعه سلامت شهید بهشتی کاخک در گفتگو با #کاخک_نیوز گفت ؛ برخی مردم تصورشان این است که بخش کاخک به شهر و چند روستای اطراف اتلاق می شود و با اعلام موضوع مشاهده تست مثبت در بخش کاخک در فضای مجازی ، گاهاً این اضطراب در بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت کاخک بوجود می آید که فکرمیکنند ویروس به انها بسیار نزدیک شده است که اصلا اینطور نیست و باید مردم خود مراقبتی را رعایت نمایند.

از این رو به مردم عزیز اعلام می نماییم که بخش کاخک از شرقی ترین روستای آن کبوترکوه شروع و در غربی ترین روستا فودنجان و خوش منزل که حدود ۵۰ کیلومتر فاصله دارد پایان می یابد. لذا مردم عزیز ، شهر و بخش کاخک را محدود به چند روستای نزدیک بخش ننمایند.