شنیده ها حاکیست ، فرزندی با سفرخود به منطقه ، پدر پیرش را در یکی از روستاهای منطقه براکوه آلوده به کرونا کرد، وی ویروس را از شهر محل زندگی خود به منطقه آورده است . دومین فوتی مشکوک به کرونای گناباد هم از مادری پیر در یکی از روستاهای غرب بخش کاخک گزارش شده […]

شنیده ها حاکیست ، فرزندی با سفرخود به منطقه ، پدر پیرش را در یکی از روستاهای منطقه براکوه آلوده به کرونا کرد، وی ویروس را از شهر محل زندگی خود به منطقه آورده است .
دومین فوتی مشکوک به کرونای گناباد هم از مادری پیر در یکی از روستاهای غرب بخش کاخک گزارش شده است.

ما بارها تاکید کردیم که اقشار سالمند در برابر این ویروس لعنتی آسیب پذیرترند.خواهشاً موضوع را جدی بگیرید./ #کاخک_نیوز