?باتوجه به اینکه در روستاهای غربی بخش کاخک دو مورد از کرونا مشاهده شده احتمال مثبت شدن کرونا در کاخک هم وجود دارد. ?روستاهای خانیک ، دیسفان و کلات بیشترین ورودی مسافر از تهران دارند که نگران کننده است. ?از پایگاه خبری کاخک نیوز بخاطر اطلاع رسانی های مناسب و انتشار خبرهای منطقه تقدیر وتشکر […]

?باتوجه به اینکه در روستاهای غربی بخش کاخک دو مورد از کرونا مشاهده شده احتمال مثبت شدن کرونا در کاخک هم وجود دارد.
?روستاهای خانیک ، دیسفان و کلات بیشترین ورودی مسافر از تهران دارند که نگران کننده است.
?از پایگاه خبری کاخک نیوز بخاطر اطلاع رسانی های مناسب و انتشار خبرهای منطقه تقدیر وتشکر میکنیم. و به ادامه این فعالیت رسانه ای همچنان ادامه دهند.
?کسب و کارهایی که الزامی ندارد به جهت حفظ سلامت مردم موقتاً تعطیل شود.
?بدنبال نیاز مایحتاج مردم ، خدمات تلفنی کسب و کار توسط چند مغازه صورت بگیرد./ #کاخک_نیوز