مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده سلطان محمدعابد (ع) در پاسخ به مطلب درج شده در فضای مجازی درخصوص وضعیت کنونی کارگران امامزاده (ع) در گفتگو با #کاخک_نیوز گفت؛ خوشبختانه حقوق کارگران امامزاده در هفته گذشته همراه با عیدی به آنان پرداخت و تسویه شده و هیچ گونه حقوق معوقه ای ندارند . وی گفت؛ کارگران […]

مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده سلطان محمدعابد (ع) در پاسخ به مطلب درج شده در فضای مجازی درخصوص وضعیت کنونی کارگران امامزاده (ع) در گفتگو با #کاخک_نیوز گفت؛ خوشبختانه حقوق کارگران امامزاده در هفته گذشته همراه با عیدی به آنان پرداخت و تسویه شده و هیچ گونه حقوق معوقه ای ندارند .

وی گفت؛ کارگران تا ساعت ۵ عصر در اختیار امامزاده (ع) هستند و پس از آن در اختیار خودشان بوده ، لذا از ناحیه امامزاده (ع) برای دفن متوفی کرونایی امشب به آنان اجباری نشده و اگر هم به آنها برای تدفین پیشنهادی شده از ناحیه بستگان متوفی خواهدبود.

ذوقی در پاسخ به نداشتن لباس کار نیز گفت؛ به کارگران عزیز لباس کار و کفش نو نیز داده شده که استفاده نکرده اند و خواسته اند از عید به بعد استفاده کنند .
وی ضمن تکذیب مطالب مطروحه در فضای مجازی افزود ؛ بلحاظ نشر اکاذیب حق شکایت از نگارنده مطالب محفوظ است.