?تکلیف دستگاهها برای وظیفه شناسی در برابر حوادث احتمالی ناشی از کرونا مشخص شود. ?هلال احمر چه خدماتی در شهر کاخک دارد؟ ?متاسفانه همچنان برخی مغازه داران اجناس خود را در بیرون از مغازه نگهداری میکنند که بسیار نگران کننده است. ?تاکنون بالغ بر ۸میلیون و پانصدهزارتومان از شهرداری هزینه خرید محلولهای ضدعفونی شده است […]

?تکلیف دستگاهها برای وظیفه شناسی در برابر حوادث احتمالی ناشی از کرونا مشخص شود.
?هلال احمر چه خدماتی در شهر کاخک دارد؟
?متاسفانه همچنان برخی مغازه داران اجناس خود را در بیرون از مغازه نگهداری میکنند که بسیار نگران کننده است.
?تاکنون بالغ بر ۸میلیون و پانصدهزارتومان از شهرداری هزینه خرید محلولهای ضدعفونی شده است و همچنان این کار ادامه دارد./ #کاخک_نیوز