طی آمار گرفته شده در ورودی کاخک از سمت گناباد در ساعاتی از صبح امروز موج عجیبی از خودروهای با پلاک غیربومی وارد کاخک می شدند که از اعلام تعداد خودروهای ورودی به کاخک معذوریم اما بیشترین ورودی را فعلا از مشهد داریم، ناگفته نماند برخی مقصدشان از مسیر کاخک به سمت سرایان است فقط […]

طی آمار گرفته شده در ورودی کاخک از سمت گناباد در ساعاتی از صبح امروز موج عجیبی از خودروهای با پلاک غیربومی وارد کاخک می شدند که از اعلام تعداد خودروهای ورودی به کاخک معذوریم
اما بیشترین ورودی را فعلا از مشهد داریم، ناگفته نماند برخی مقصدشان از مسیر کاخک به سمت سرایان است
فقط بدانید هنوز بعضاً نمیخواهند موضوع #کرونا را باور کنند ‌.