⚫️ فوت یک بیمار دیگر بستری در بخش بیماران حاد تنفسی بیمارستان علامه بهلول گنابادی با علائم بالینی کرونا به وقوع پیوست. ? افزایش تست های مثبت کرونا در گناباد ?با ثبت ۶ مورد جدید، مجموع تست های مثبت کرونا در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عدد ۱۴ رسید. ?یکی از این […]

⚫️ فوت یک بیمار دیگر بستری در بخش بیماران حاد تنفسی بیمارستان علامه بهلول گنابادی با علائم بالینی کرونا به وقوع پیوست.
? افزایش تست های مثبت کرونا در گناباد

?با ثبت ۶ مورد جدید، مجموع تست های مثبت کرونا در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عدد ۱۴ رسید.

?یکی از این تست ها متعلق به مورد متوفی دو شب قبل است.

?لزوم مراقبت بیشتر مردم
#در_خانه_بمانیم