در راستای نیاز فوری شهرستان به ماسک ، مدتی است این گروه از بانوان توانمند بعنوان اولین گروه تولید ماسک و پیش قدم در عرصه مبارزه با کرونا ویروس در سطح شهرستان ، در تمام طول روز و حتی شبها با جدیت تلاش خود را در تولید ماسک سه لایه بکار بسته اند که اکنون […]

در راستای نیاز فوری شهرستان به ماسک ، مدتی است این گروه از بانوان توانمند بعنوان اولین گروه تولید ماسک و پیش قدم در عرصه مبارزه با کرونا ویروس در سطح شهرستان ، در تمام طول روز و حتی شبها با جدیت تلاش خود را در تولید ماسک سه لایه بکار بسته اند که اکنون وارد فاز جدیدی در تهیه گان بیمارستانی با کیفیت بالا شده اند .

?خدا قوت ، انصافاً تلاش خستگی ناپذیر آنان ستودنی است ….
?انشاءا… مسئولین گرامی پس از شکست کرونا ، به پاس تلاش و زحمات بانوان توانمند، تقدیری شایسته از آنان بعمل خواهندآورد./ #کاخک_نیوز