?خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی از ابتلای شهروند کاخکی به ویروس کرونا گزارش نشده است.لذا شایعات مطرح شده تکذیب اعلام می شود. ?دفن فوتی های کرونایی احتمالی توابع شهرستان در کاخک به شدت تکذیب می شود و صحت ندارد. ?در هر شهری و مرکز شهرستان نیز محل دفن برای مبتلایان فوت شده احتمالی همان شهر، پیش […]

?خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی از ابتلای شهروند کاخکی به ویروس کرونا گزارش نشده است.لذا شایعات مطرح شده تکذیب اعلام می شود.

?دفن فوتی های کرونایی احتمالی توابع شهرستان در کاخک به شدت تکذیب می شود و صحت ندارد.

?در هر شهری و مرکز شهرستان نیز محل دفن برای مبتلایان فوت شده احتمالی همان شهر، پیش بینی شده است. برابر دستورالمل واصله انتقال میّت کرونایی از جایی به جای دیگر ممنوع بوده و بایستی در نزدیکترین قبرستان محل فوت با رعایت قوانین ابلاغی دفن شود. درصورت وقوع احتمالی حادثه ، موضوع تماماً تابع دستورات شهرستانی ستاد پیشگیری از بحران کرونا خواهدبود.
?از مردم عزیز خواسته می شود به شایعات مطرح شده هیچ گونه توجهی نکنند و اخبار مربوطه را فقط از خبرگزاریها و رسانه های رسمی دنبال نمایند./ #کاخک_نیوز
ستاد پیشگیری از بحران کرونا در بخش کاخک