صرفاً_جهت_اطلاع ?بیشترین مسائلی که برخی همشهریان مقیم سایر شهرها با ورود به زادگاهشان معمولا انجام می دهند : ?دنبال پروانه ساختمانی روستایی ?دنبال امتیاز آب برق و گاز ?دریافت تسهیلات بانکی ? پیدا کردن استاد بنا و کارگر و مصالح ساختمانی برای خانه پدری ? حرکت دسته جمعی به فروشگاهها جهت خرید مایحتاج چندماهه کارتان […]

صرفاً_جهت_اطلاع

?بیشترین مسائلی که برخی همشهریان مقیم سایر شهرها با ورود به زادگاهشان معمولا انجام می دهند :
?دنبال پروانه ساختمانی روستایی
?دنبال امتیاز آب برق و گاز
?دریافت تسهیلات بانکی
? پیدا کردن استاد بنا و کارگر و مصالح ساختمانی برای خانه پدری
? حرکت دسته جمعی به فروشگاهها جهت خرید مایحتاج چندماهه
کارتان واجب ، اما امسال مراقب باشید که خطر ابتلا به کرونا بدجور مردم را دنبال میکند.

فعلا تا عادی شدن وضعیت فعلی دنبال کردن این کارا تعطیل….

ازما گفتن بود….