علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. با شیوع ویروس کرونا برگزاری نماز جماعت در برخی مساجد کاخک نگرانی هایی را برای برخی شهروندان بوجود آورده است ، بطوریکه برخی با ارسال پیام میگویند چرا هشدار نمیدهید ، با چنین شرایطی مهرها و تسبیح جمع آوری نشده و همچون گذشته در جای خود ماندگار و […]

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

با شیوع ویروس کرونا برگزاری نماز جماعت در برخی مساجد کاخک نگرانی هایی را برای برخی شهروندان بوجود آورده است ، بطوریکه برخی با ارسال پیام میگویند چرا هشدار نمیدهید ، با چنین شرایطی مهرها و تسبیح جمع آوری نشده و همچون گذشته در جای خود ماندگار و مورد استفاده عموم قرار میگیرد.
?برخی ها هم نگرانند که پدرانشان معتقدند چون امام جماعت درمسجد حاضر میشود ، برماست که در نماز جماعت حاضر شویم ،
? ایهاالناس نمازهایتان مقبول حق تعالی ، فقط چند روزی را بخاطر پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا دندان روی جگر بزارید تا بسلامت از این خطر بزرگ عبور کنیم ….
خدای نخواسته سرایت ویروس از یکی به دیگری در صورت عدم توجه به هشدارهای مکرر ، گناه نابخشودنی نزد پروردگار خواهدبود.

ازما گفتن بود….