ذوقی مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده سلطان محمد عابد (ع) کاخک در گفتگو با #کاخک_نیوز گفت؛ با شیوع گسترده ویروس کرونا از ۱۱ اسفندماه زائر سرا و کلیه سوئیتهای امامزاده (ع) تعطیل و پذیرش اسکان در ایام نوروز با توجه به شرایط پیش آمده نخواهند داشت. وی با اشاره به اینکه همه روزه کلیه سطوح […]

ذوقی مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده سلطان محمد عابد (ع) کاخک در گفتگو با #کاخک_نیوز گفت؛ با شیوع گسترده ویروس کرونا از ۱۱ اسفندماه زائر سرا و کلیه سوئیتهای امامزاده (ع) تعطیل و پذیرش اسکان در ایام نوروز با توجه به شرایط پیش آمده نخواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه همه روزه کلیه سطوح داخل بارگاه و سایر قسمتهای مورد رفت و آمد مردم بلحاظ پیشگیری از انتقال ویروس، گندزدایی و ضدعفونی می شود افزود ؛ با تصمیمات اتخاذ شده تااطلاع ثانوی ورودی به قسمت ضریح بسته شده و کتب ادعیه ، مهرها و سایر امکاناتی که مردم با آن سروکار دارند جمع آوری و نماز جماعت نیز برگزار نمی شود.