دقایقی قبل اولین تست مثبت کرونا در گناباد اعلام شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اعلام این خبر گفت: متاسفانه جواب یکی از تست های ارسالی گناباد مثبت اعلام شده است که این موضوع نشان دهنده ورود ویروس کرونا به منطقه است. دکتر جواد باذلی افزود: از مردم درخواست داریم تا بیش از گذشته […]

دقایقی قبل اولین تست مثبت کرونا در گناباد اعلام شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اعلام این خبر گفت: متاسفانه جواب یکی از تست های ارسالی گناباد مثبت اعلام شده است که این موضوع نشان دهنده ورود ویروس کرونا به منطقه است.
دکتر جواد باذلی افزود: از مردم درخواست داریم تا بیش از گذشته نسبت به انجام توصیه های بهداشتی حساس باشند تا از گسترش ویروس در منطقه جلوگیری شود.
وی گفت: لطفا مراودات و رفت آمدها را به حداقل برسانید و با ماندن در منزل به سلامت خود و جامعه کمک کنید.