در این دیدار درخواستهای حوزه بخش کاخک در جهت اجرای پروژه گازرسانی به شرح ذیل اعلام و مورد بررسی قرار گرفت. ? پیرو پیگیری های قبلی در مورد پروژه گازرسانی #روستاهای_شرق_کاخک که حدود ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشت و پیمانکار قبلی خاتمه پیمان داده شده بود ، پیمانکار جدید مشخص و پیش پرداخت دریافت کرده ودر […]

در این دیدار درخواستهای حوزه بخش کاخک در جهت اجرای پروژه گازرسانی به شرح ذیل اعلام و مورد بررسی قرار گرفت.

? پیرو پیگیری های قبلی در مورد پروژه گازرسانی #روستاهای_شرق_کاخک که حدود ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشت و پیمانکار قبلی خاتمه پیمان داده شده بود ، پیمانکار جدید مشخص و پیش پرداخت دریافت کرده ودر مرحله تجهیز کارگاه برای اتمام این پروژه مهم بخش کاخک با اعتبار حدود ۸ میلیارد تومان میباشدکه برابر قول مدیرعامل محترم و مدت پیمان انشاالله تا قبل از زمستان ۹۹ مردم خوب این روستاها از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

?در مورد گاز رسانی به روستاهای #کبوتر_کوه و #مهاباد با توجه به پیگیری ها و مکاتبات قبلی تاکید بر ادامه کار کارشناسی و مساعدت برای اجرای گاز رسانی شد.
?باتوجه به پیگیری و نشستهای قبلی در مورد برخوردار شدن نعمت گاز برای سایر روستاهای فاقد گاز خوشبختانه روستاهای #کلاته_سید_علی و #هراونج در برنامه گاز رسانی شرکت ملی گاز استان و شهرستان قرار گرفت .
?_در مورد گازرسانی به روستای #زیرجان پیرو دستور وزیر محترم و ابلاغ ان به استانهای خراسان رضوی و جنوبی ، جناب اقای افتخاری قول پیگیری مجدد پروژه گاز رسانی به روستای زیرجان را از طریق خراسان جنوبی دادند./نماینده