?شعب بانک‌ها و خودپردازها به عنوان یکی از مهم‌ترین محل‌های انتقال ویروس کرونا به شمار می‌روند که این روزها به دلیل مشکلات مربوط به اجباری شدن استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف (پویا)، این محل‌ها با افزایش مراجعه حضوری مردم مواجه شده‌اند. ضمن آنکه باوجود ۶ دستگاه خود پرداز در کاخک و یک دستگاه در […]

?شعب بانک‌ها و خودپردازها به عنوان یکی از مهم‌ترین محل‌های انتقال ویروس کرونا به شمار می‌روند که این روزها به دلیل مشکلات مربوط به اجباری شدن استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف (پویا)، این محل‌ها با افزایش مراجعه حضوری مردم مواجه شده‌اند.
ضمن آنکه باوجود ۶ دستگاه خود پرداز در کاخک و یک دستگاه در روستای سنو ، هنوز خبری مبنی بر ضدعفونی کردن دستگاههای خودپرداز ازسوی بانکها منتشر نگردیده است.