?باتوجه به هشدارهای متعدد مبنی بر رعایت بهداشت فردی و اجتماعی بخاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و همچنین شیوع بیماری تب برفکی دامها ،متاسفانه افزایش سگهای ولگرد در سطح شهر کاخک تهدید بزرگی در انتشار انواع بیماریها است . می طلبد تا ستاد اتلاف سگهای ولگرد نیز وارد عمل شده و از انتشار بیماریهای […]

?باتوجه به هشدارهای متعدد مبنی بر رعایت بهداشت فردی و اجتماعی بخاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و همچنین شیوع بیماری تب برفکی دامها ،متاسفانه افزایش سگهای ولگرد در سطح شهر کاخک تهدید بزرگی در انتشار انواع بیماریها است . می طلبد تا ستاد اتلاف سگهای ولگرد نیز وارد عمل شده و از انتشار بیماریهای مشترک بین انسان و دام و همچنین خطرات احتمالی جانی به مردم ناشی از تردد سگهای ولگرد در سطح شهر ، پیشگیری نمایند./ #کاخک_نیوز