⛈در اخرین خروجی هواشناسی امریکا کاملا مشهود است سامانه بارشی که هم اکنون بر روی استان فعال هست تا اواخر وقت امشب عمده فعالیت ان در شمال، مرکز، شرق، وغرب استان خواهد بود، اما از اوایل وقت فردا با کشیده شدن بارشها به نواحی جنوبی استان بارشها در این مناطق اغاز خواهد شد ?شهرستان گناباد […]

⛈در اخرین خروجی هواشناسی امریکا کاملا مشهود است سامانه بارشی که هم اکنون بر روی استان فعال هست تا اواخر وقت امشب عمده فعالیت ان در شمال، مرکز، شرق، وغرب استان خواهد بود، اما از اوایل وقت فردا با کشیده شدن بارشها به نواحی جنوبی استان بارشها در این مناطق اغاز خواهد شد ?شهرستان گناباد طی روز چهارشنبه بارانی خواهد بود هرچند حجم بارشها در منطقه ما از حجم بالایی برخوردار نخواهد بود،

⛈طی روز چهارشنبه ارتفاعات گناباد و روستاهای براکوه، کاخک، خانیک، دیسفان، کلات، زیبد، سنو، ساعاتی بارش زیبای برف را تجربه خواهند کرد

?با توجه به حجم کم بارشها ممکن است درصد خطا در این پیش بینی بیشتر باشد اما احتمال بارش پراکنده برف در مناطق ذکر شده بالاست.