قطار وعده های صفایی با شعار توسعه و پیشرفت شهرستانهای گناباد و بجستان از سوم اسفند به حرکت در آمده است. #محمد_صفایی منتخب مردم شهرستانهای گناباد و بجستان صبح روزگذشته باحضور در جمع مسئولین کاخک از نزدیک در جریان بیشتر مشکلات و نیازهای ضروری بخش کاخک قرار گرفت. به گزارش #کاخک_نیوز صفایی که منتظر خردادماه […]

قطار وعده های صفایی با شعار توسعه و پیشرفت شهرستانهای گناباد و بجستان از سوم اسفند به حرکت در آمده است.

#محمد_صفایی منتخب مردم شهرستانهای گناباد و بجستان صبح روزگذشته باحضور در جمع مسئولین کاخک از نزدیک در جریان بیشتر مشکلات و نیازهای ضروری بخش کاخک قرار گرفت.
به گزارش #کاخک_نیوز صفایی که منتظر خردادماه ۹۹ نمانده ، با به حرکت در آوردن قطار توسعه و پیشرفت شهرستان، امروز مسائل مهمی از جمله کارخانه کاشی هستی ، پدافند هوایی ، جاده کاخک به سرایان ، پروژه دهکده آبی خندان ، دوربرگردان سه راهی گناباد فردوس کاخک و… را در دستور کار خود جهت حل مشکلات موجود قرار داد.
#کاخک_نیوز پس از عملیات اجرایی پروژه های فوق و به مقصد رسیدن قطار وعده های #محمد_صفایی نوید خوبی را به مردم عزیز خواهد داد.
✍ غلامی ، #کاخک_نیوز