جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر بخش کاخک ساعتی پیش باحضور بخشدار و رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان و سایر اعضای ستاد پیرامون برنامه ریزی و انسجام برنامه های استقبال از سال نو در محل بخشداری کاخک برگزار شد. به گزارش #کاخک_نیوز در این جلسه بر لزوم فضا سازی نوروزی ، اجرای برنامه های نشاط آور […]

جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر بخش کاخک ساعتی پیش باحضور بخشدار و رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان و سایر اعضای ستاد پیرامون برنامه ریزی و انسجام برنامه های استقبال از سال نو در محل بخشداری کاخک برگزار شد.
به گزارش #کاخک_نیوز در این جلسه بر لزوم فضا سازی نوروزی ، اجرای برنامه های نشاط آور و برگزاری سنت های قدیمی و همچنین راه اندازی بازارچه صنایع دستی تاکید شد.